Skip to main content

Het onderzoeken

van ziekteverzuim

Langdurige of veel zieken in het bedrijf? Lijdt uw bedrijf onder het tekort aan personeel door zieken? Lopen de personeelskosten alleen maar op? Volgens SD Worx, één van de primaire HR-spelers op de Belgische markt, is vergrijzing één van de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim.

Hierdoor zal dit probleem zich dus steeds vaker voordoen. Door gepaste controles en het creëeren van engagement kunnen deze cijfers beperkt blijven voor uw bedrijf. Wij kunnen u helpen de nodige zaken te controleren op correctheid. Lijdt niet langer onder frauduleus ziekteverzuim.

Contacteer ons

Wij zijn 24/24 en 7 op 7 bereikbaar

Bel ons

Tel nr: +32 3 665 39 40

Mail ons

E-mail: info@dekort-partners.eu

Online formulier

Via contactpagina